Lĩnh vực hoạt động

  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: xây dựng công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; tư vấn xây lắp công trình điện (không bao gồm tư vấn thiết kế công trình điện); đầu tư xây dựng các dự án thủy điện;
  • Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
  • Sản xuất vật liệu xây dựng;
  • Sửa chữa máy móc thiết bị
  • Xây dựng nhà các loại;
  • Thẩm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện;….
  • Các ngành nghề khác đã đăng ký trên ĐKKD.