Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày đăng: 05/04/2022)


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng kính mời quý vị Cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
 
Thời gian họp: Bắt đầu từ 15h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022.
 
Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Khu nhà điều hành các công trình thuỷ điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
 
Nội dung Tài liệu họp đề nghị các Quý vị cổ đông xem tại đường dẫn:
 
 

Xin trân trọng cảm ơn!