Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 (Ngày đăng: 20/01/2022)


Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh

 
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính quý IV năm 2021.
 
Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file tại đường dẫn:
 
 

Xin trân trọng cảm ơn!