THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)


 
Kinh gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh.
 
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh xin gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 
Nội dung Thông báo đề nghị Quý cổ đông xem file đính kèm.
 
 
Xin trân trọng cảm ơn!