Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh thực hiện công tác tiểu tu 02 tổ máy của Nhà máy thủy điện Xuân Minh


 
Nhà máy thủy điện Xuân Minh chính thức phát điện từ tháng 11/2018. Tính đến hết năm 2019, hai tổ máy đã vận hành đạt 75,7 triệu Kwh. Để phục vụ đợt tiểu tu định kỳ lần thứ nhất, ngay từ đầu năm 2020, các công tác chuẩn bị đã được khẩn trương triển khai. Công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật, mua sắm vật tư, thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực đã hoàn thành trước tháng 7/2020. Hoạt động tiểu tu được bắt đầu từ 02/7/2020, do các chuyên gia cung cấp thiết bị và đội ngũ kỹ thuật Công ty Vinaconex P&C, Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh phối hợp thực hiện.
 
Công tác tiểu tu gồm: Bảo dưỡng thiết bị cơ khí tuabin, thiết bị máy phát, thiết bị van chính, hệ thống kích từ, hệ thống điều tốc, hệ thống relay, hệ thống thiết bị phụ.... Đích thân lãnh đạo Công ty Vinaconex P&C và Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh đã tới hiện trường kiểm tra, giám sát việc sửa chữa tiểu tu, đồng thời động viên tinh thần CBCNV, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị hậu cần, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV khi tiểu tu tăng ca.
 
Công tác tiểu tu dự kiến hoàn thành ngày 20/7/2020, kịp thời đưa 02 tổ máy vận hành ổn định, phục vụ công tác phát điện trong mùa mưa cận kề.
 
Sau đây là một số hình ảnh trong công tác tiểu tu: