Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái

Tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là bài toán kinh tế mang nhiều trăn trở của ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.


 

Hội đồng quản trị Công ty nhận định, đi cùng sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, hệ thống năng lượng mặt trời đang dần phổ biến trong vài năm trở lại đây. Nhà máy thủy điện Xuân Minh đã có sẵn hạ tầng điện lưới, có diện tích mặt bằng mái phù hợp để tận dụng lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây là một trong những giải pháp tiết kiệm điện năng cần được nghiên cứu triển khai.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH SolarTop lắp đặt Hệ thống điện mặt trời trên mái Nhà máy thủy điện Xuân Minh với tổng diện tích là 562m2, tương đương 224 tấm pin được được lắp đặt. Với công suất thiết kế đạt 89,6KWp, sản lượng thiết kế đạt 109,73MWh, hàng năm sẽ cho doanh thu bán điện khoảng 250 triệu đồng. Số lượng điện sản xuất từ điện mặt trời áp mái không chỉ bù đắp được nhu cầu điện tự dùng trong quá trình vận hành phát điện thương mại, mà còn đem lại một nguồn lợi nhất định khi bán với mức giá ưu đãi, trong trường hợp không sử dụng hết.