CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN XUÂN MINH TỔ CHỨC CUỘC HỌP VỚI TOÀN THỂ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

Ngày 18/3/2020, tại nhà máy thủy điện Xuân Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã tổ chức cuộc họp với toàn thể CBCNV trong Công ty. Chủ trì cuộc họp là ông Phạm Bảo Long – Thành viên HĐQT Công ty.


 

Tại cuộc họp, ông Phạm Bảo Long đã truyền đạt định hướng phát triển của Công ty tới toàn thể CBCNV, trực tiếp lắng nghe, trao đổi với CBCNV về tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại. Ông nhấn mạnh tinh thần đoàn kết tập thể, cũng như cổ vũ, động viên toàn thể CBCNV hoàn thành tốt công việc được giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra. Đây cũng là cơ hội để người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Ban lãnh đạo Công ty trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, là cầu nối Ban lãnh đạo lắng nghe, đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc để người lao động yên tâm công tác, cống hiến.