Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/03/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinaconex P&C cùng đông đảo các cổ đông, đại diện ủy quyền các cổ đông.


     
      Tại Đại hội, Ông Phạm Quang Minh – Đại diện Ban điều hành Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo liên quan đến kết quả SXKD trong giai đoạn vừa qua, cũng như phương hướng, kế hoạch SXKD trong giai đoạn tiếp theo. Một số những nét khởi sắc trong hoạt động SXKD được thông qua có thể kể đến như: lợi nhuận năm 2019 đạt 19,94 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 12%, nộp ngân sách đạt 10,9 tỷ đồng. Kế hoạch SXKD năm 2020 cũng đã được đặt ra với những chỉ tiêu chính như: tổng doanh thu: 78,6 tỷ đồng, lợi nhuận: 22,1 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 10-15%.
 
 
 
 
      Cũng tại Đại hội, Ông Phạm Bảo Long – Thành viên HĐQT Công ty đã trình bày chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở những nguồn lực hiện có, Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực để đầu tư, hoặc tham gia góp vốn đầu tư một số dự án Công ty Vinaconex P&C đang nghiên cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tiếp theo.
 
 
     Đại hội cũng đã thống nhất về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, thành viên Ban kiểm soát là 03 người. 
 
             Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2020-2025
 
     Trong phần thảo luận Đại hội, rất nhiều cổ đông đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm đối với việc nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. Phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm Bảo Long đã đánh giá cao tình thần xây dựng của các cổ đông, tiếp thu ý kiến, đề xuất quý báu của các cổ đông đối với sự phát triển của Công ty. Tất cả các tờ trình, nội dung trình bày trước Đại hội đã được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với số phiếu tuyệt đối, tỷ lệ đạt 100%. Đại hội đã kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày. 
Một số hình ảnh tại Đại hội: