Công ty Cô phần Thuỷ điện Xuân Minh thăm nhà máy điện sinh khối trực thuộc CTCP Mía Đường Lam Sơn

Tiếp nối những thành công bước đầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy thủy điện, từ năm 2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh chính thức tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án năng lượng tái tạo ngoài lĩnh vực thủy điện. Công ty nhận định, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và địa bàn lân cận có tiềm năng lớn về nguồn năng lượng sinh khối; từ chất thải nông nghiệp và lâm nghiệp, trong đó, một số dạng sinh khối có thể sản xuất điện như: bã mía, vỏ cây, lá khô, vụn gỗ,…


     Do đó, để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích tính khả thi dự án điện sinh khối, ngày 27/02/2020, tổ chuyên gia trực thuộc Công ty đã tới tham quan Nhà máy điện sinh khối trực thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp tìm hiểu công nghệ, quy trình sản xuất, từ khâu nhập nguyên liệu tới khâu đốt, quay tua bin, truyền tải điện. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

 

      Công tác tìm kiếm, hiện thực hóa các dự án điện sinh khối nằm trong chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty hoạch định từ những ngày đầu thành lập. Đây là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho tham vọng phát triển Công ty trở nên lớn mạnh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.