Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh hoàn thành chỉ tiêu và đạt kết quả kinh doanh khả quan năm 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện công tác vận hành phát điện sau hơn 02 năm khởi công xây dựng công trình thủy điện Xuân Minh.


 

Vượt qua những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và những bất lợi của điều kiện thủy văn, kết thúc năm 2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Tổng lượng nước phát điện năm 2019 khoảng 2.983 triệu m3, lưu lượng phát điện bình quân đạt 94,6 m3/s. Sản lượng điện đạt 63.62 triệu kWh, doanh thu thuần đạt 78,2 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 19,94 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch đặt ra đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội tại địa phương cũng luôn được Công ty chú trọng. Công ty đã hỗ trợ san nền khu Nhà văn hóa xã Xuân Cẩm; làm đường bê tông vào thôn Xuân Minh và thôn Tiến Sơn 1, xã Xuân Cẩm; nâng cấp đoạn đường cấp 4 dài 300m của thôn Xuân Minh 1, hỗ trợ xã Xuân Cao xây dựng Nhà văn hóa thôn Xuân Minh…

Với những kết quả đạt được, Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty chia sẻ: “ Kết quả kinh doanh đạt được năm 2019 là thành quả của sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV Công ty. Thành công của năm 2019 chính là nền tảng để Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh nỗ lực phấn đấu trong năm 2020.”

Kết quả kinh doanh trên cũng đã được báo cáo tại Hội nghị tổng kết SXKD năm 2019 của toàn hệ thống Vinaconex P&C, diễn ra vào ngày 10/01/2020 tại Thanh Hóa. Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty và ông Mai Văn Dũng - Quản đốc Phân xưởng Nhà máy Thuỷ điện Xuân Minh vinh dự nhận bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của toàn hệ thống Vinaconex P&C.

         Công ty CP Vinaconex P&C vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

Cũng tại Hội nghị, ông Phạm Quang Minh đã thay mặt tập thể CBCNV Công ty ký kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, tập thế Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh cam kết xây dựng các chương trình hành động và các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nội dung thi đua đã ký kết.

           Ông Phạm Quang Minh - Giám đốc Công ty ký giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2020