THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty do thay đổi địa giới hành chính.


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 06/01/2020 do thay đổi địa giới hành chính.