THÔNG BÁO TẠM ỨNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Xuân Minh trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019.


 

Mẫu giấy đề nghị nhận tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Mẫu đơn đăng ký nhận tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng chuyển khoản.

 

Tin liên quan