Công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Tuân thủ theo đúng pháp luật về an toàn lao động, ngày 15/8/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã phối hợp cùng các chuyên gia kiểm định của Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam tiến hành công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


 

Đây là các thiết bị nằm trong danh mục thiết bị có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường.

Công tác kiểm định được thực hiện tại Nhà máy Thủy điện Xuân Minh. Cán bộ chuyên môn Công ty đã cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan, sắp xếp thời gian vận hành máy móc, thiết bị hợp lý để công tác kiểm định không bị gián đoạn. Các chuyên gia đã tiến hành kiểm định và đánh giá các thông số kỹ thuật an toàn các thiết bị, phương tiện sử dụng. Công tác kiểm định đã được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn và quy định hiện hành, đảm bảo tính chính xác, an toàn.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm định.