Hoàn thành giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2019

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 do Công ty Cổ phần Vinaconex P&C (Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh) tổ chức ngày 18/7/2019 tại Thường Xuân, Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã vinh dự nhận khen thưởng do hoàn thành công tác thi đua 6 tháng đầu năm đã ký kết.


 

Theo báo cáo, doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 102% so với chỉ tiêu, giá trị sản lượng đạt 101,1% so với chỉ tiêu. Đây là kết quả rất đáng khích lệ của Công ty CP Thuỷ điện Xuân Minh trước tình hình thủy văn trong nước có nhiều biến động. 

 
   

Cũng tại hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã ký cam kết thi đua 6 tháng cuối năm 2019. Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập thể CBCNV công ty tiếp tục bám sát và triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty; nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

 

                                                           Lễ ký kết cam kết thi đua 06 tháng cuối năm 2019.