Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh đã xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Xuân Minh và phương án ứng phó thiên tai cho công trình hạ du đập.


Phương án đã được UBND huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1223, 1224/QĐ-UBND ngày 30/5/2019.

https://drive.google.com/open?id=1DpPsSeeIhTpwiQ77Dsg1rX1TmuHAZYnD