Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 27/5/2019, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Gọi tắt là “Chi bộ công ty”) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.


 

Tham dự buổi Lễ có toàn thể đảng viên và quần chúng cảm tình Đảng của Chi bộ công ty, đại diện Chi bộ Nhà máy thủy điện Cửa Đạt và Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng.

Quần chúng vinh dự được kết nạp lần này là đồng chí Đặng Đức Nam - chuyên viên phòng Quản lý Dự án. Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, đồng chí Nam đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; có lối sống lành mạnh, tích cực, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Nam đã vinh dự nhận Quyết định kết nạp đảng viên số 30/QĐ-ĐU ngày 18/5/2019 và cần trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Minh – Bí thư Chi bộ Công ty đã chúc mừng đồng chí Nam, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Bên cạnh đó, các đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm giúp đỡ đảng viên mới trở thành đảng viên chính thức đúng hạn.

Đồng chí Nam - với cương vị một đảng viên mới, đã nguyện đóng góp sức trẻ, lòng nhiệt huyết, đồng hành cùng đội ngũ đảng viên của Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh xây dựng một Chi bộ ngày càng vững mạnh.

                                                      Bí thư Chi bộ trao quyết định cho đồng chí Đặng Đức  Nam

                                  Phòng Quản lý Dự án chúc mừng đồng chí Đặng Đức Nam đứng vào hàng ngũ của Đảng.